19.3.4 Särskilda regler om inte alla verksamhetsplatser är certifierade

Det finns särskilda krav på en kedja som både har verksamhetsplatser som är certifierade och sådana som inte är det. I dessa fall ska det finnas dokumenterade rutiner som:

  • säkerställer att konsumenter tydligt förstår vilka verksamhetsplatser som är certifierade och vilka som inte är det
  • förhindrar att det i normala fall finns både certifierade och icke-certifierade enheter inom samma undergrupp, varumärke eller grafiska profil.