19.3.3 Förteckning över verksamhetsplatser

Du ska ha en aktuell förteckning över vilka verksamhetsplatser som ingår i KRAV-certifieringen. I denna förteckning ska det finnas namn och kontaktuppgifter till en kontaktperson på varje verksamhetsplats.

Du ska se till att kedjan har rutiner som innebär att ingen verksamhetsplats kan inkluderas i förteckningen utan att certifieringsorganet har utfärdat ett certifikat för verksamhetsplatsen.

En ny verksamhetsplats kan få ett certifikat när certifieringsorganet fått en verifikation på att den nya verksamhetsplatsen godkänts vid en internrevision, och att alla avvikelser åtgärdats. Kedjan visar detta genom kopia på internrevisionsprotokoll.