19.3.2 Tydligt ansvar och befogenhet

Du ska se till att det finns en kontaktperson på varje verksamhetsplats som har som uppdrag att säkerställa att verksamhetsplatsen följer KRAVs regler och som har befogenhet att åtgärda avvikelser från KRAVs regler.

Du ska se till att det också finns en kontaktperson i kedjans gemensamma organisation som har ledningens uppdrag att ansvara för att KRAVs regler följs.

De som är kontaktpersoner för verksamhetsplatser eller kedjans gemensamma organisation får inte även vara internrevisorer inom kedjans KRAV-certifiering.