19.3.1 Först certifikat, sedan marknadsföring

Du får inte börja marknadsföra kedjan som KRAV-certifierad förrän certifieringsorganet har utfärdat ett certifikat för kedjan.