19.2.1 Inköp och försäljning ska kunna följas

I kedjans gemensamma redovisningssystem ska följande framgå:

  • För butiker: Inköp och försäljning av KRAV-certifierade varor, samt lager.
  • För restauranger och storkök: Inköp av KRAV-certifierade, ekologiska och MSC-certifierade livsmedel, samt de totala inköpen av livsmedel och vilka produkter som finns i lager.