19.2 Gemensam redovisning och dokumentation

Reglerna i detta avsnitt handlar om hur du ska göra för att ditt certifieringsorgan ska kunna analysera balansen mellan köpta och försålda volymer utan att behöva besöka varje verksamhetsplats. Detta är särskilt viktigt när det gäller hantering av lösviktsvaror i butik.