19.1.4 Krav på internrevision och släckning av alla avvikelser

Innan ditt certifieringsorgan kan göra sin inledande kontroll av kedjan enligt detta kapitel ska internrevisionen ha reviderat alla ingående verksamhets­platser och alla avvikelser ska vara släckta.