19.1.1 Vilka som kan kedjecertifieras

Om du har en grupp av verksamhetsplatser med gemensam styrning för att kontrollera att reglerna följs, samt gemensam ekonomisk redovisning, så får du använda kedjecertifiering i stället för enskild certifiering av varje verksamhetsplats.

Certifiering av kedjor är tillåtet för regelområdena Enproduktcertifiering (kapitel 13), Butik (kapitel 14) samt Restauranger och storhushåll (kapitel 15). Kedjecertifiering kan dock endast användas för certifiering enligt KRAVs egna regler eftersom förordning (EG) 834/2007 inte medger kedjecertifiering som revisionsmetod.