19 Certifiering av kedjor

Reglerna för certifiering av kedjor kan du tillämpa tillsammans med reglerna för Enproduktcertifiering, kapitel 13; Butik, kapitel 14, eller Restauranger och storhushåll, kapitel 15. Verksamheterna ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 samt reglerna i kapitel 20

Detta kapitel innehåller:

  • 19.1 Inför certifiering
  • 19.2 Gemensam redovisning och dokumentation
  • 19.3 Styrning
  • 19.4 Internrevision
  • 19.5 Certifieringsorganets arbete

Samtliga regler i detta kapitel är KRAVs egna. Vi har därför inte märkt ut dem med (K).