18.5.2 Intern kalibrering inom certifieringsorganen

Ni ska ha rutiner för att minst två gånger om året internt kalibrera era regeltillämpningar. En stående punkt vid dessa möten ska vara information från KRAVs kalibreringsmöten. De interna kalibreringarna ska dokumenteras. Dokumentationen ska hanteras enligt er rutin för redovisande dokument och arkiveras i minst tre år.

Syftet med dessa interna kalibreringar är att alla kontroller enligt KRAVs regler ska genomföras så lika som möjligt, oavsett vilken personal som genomför dem, och att kraven för certifiering ska motsvara den nationella nivån.