18.4.2 Revisorernas kompetens

Revisorer som arbetar med kedjecertifiering ska uppfylla följande krav:

  • De ska självständigt ha genomfört minst 15 kontroller enligt KRAVs regler. Minst 5 av dem ska ha utförts inom det regelområde som uppdraget inom kedjecertifieringen avser.
  • De ska ha erfarenhet av revision av ledningssystem.