18.3.9 Kunskapskrav på revisorer inom vattenbruk

Revisorn ska känna till hur man bedriver vattenbruk enligt KRAVs regler. Det innebär bland annat att revisorn ska ha kunskap om:

  • hur det går till att odla olika arter i sötvatten, bräckt vatten respektive saltvatten
  • hur det går till vid transport och slakt
  • biologiska processer i samband med vattenbruk
  • foder, tillsatsämnen och utrustning
  • frågor som rör hälsa och djurskydd, såsom läkemedel, infektionssjukdomar, sjukdomsbekämpning, besättningstäthet och stress
  • algtoxiner och reglerna om livsmedelskontroll.