18.3.8 Kunskapskrav på revisorer inom biodling

Revisorn ska känna till förutsättningarna för att bedriva biodling enligt KRAVs regler. Det innebär bland annat att revisorn ska ha kunskap om:

  • de vanligast förekommande skötselåtgärderna i bigården
  • bekämpning av bisjukdomar, i synnerhet Varroa destructor
  • vilka växter bina hämtar nektar från vid olika tider på säsongen
  • hantering och förädling av honung och vax.