18.3.7 Kunskapskrav på revisorer inom djurhållning

Revisorn ska ha goda kunskaper om djurproduktion enligt KRAVs regler. Detta innebär bland annat att revisorn ska känna till förutsättningarna för att hålla och föda upp djur under förhållanden som gör att djuren håller sig friska och i övrigt har det bra. Revisorn ska också ha kunskap om hur djurhållningen påverkar den omgivande miljön. Revisorn ska ha kunskap om:

  • djurens normala beteende och kunna upptäcka om djuren inte beter sig normalt
  • hur lantbrukaren praktiskt kan förebygga de vanligaste sjukdomarna
  • hur smitta sprids och hur lantbrukaren kan begränsa smittspridningen
  • reglerna för hur lantbrukaren ska hantera läkemedel
  • lämpliga utfodringsrutiner och känna igen de vanligaste fodermedlen
  • lämpliga rutiner för hur man kan lasta och driva djur utan att djuren utsätts för onödig stress eller för lidande.