18.3.6 Kunskapskrav på revisorer inom svampodling

Revisorn ska känna till förutsättningarna för att bedriva svampodling enligt KRAVs regler. Det innebär bland annat att revisorn ska ha kunskap om:

  • odlingsmetoder och odlingssubstrat
  • hur odlaren kan undvika miljöstörningar och minimera läckaget av näring
  • vanliga skadegörare och hur odlaren kan förebygga och bekämpa angrepp.