18.3.5 Kunskapskrav på revisorer inom växtodling

Revisorn ska ha kunskaper om förutsättningarna för att bedriva växtodling enligt KRAVs regler. Revisorn ska därför känna till odlingsmetoder och tekniker samt hur dessa påverkar grödor och den omgivande miljön. Konkret innebär det att revisorn ska ha kunskap om:

  • vad god växtföljd innebär och hur en växtodlingsplan bör se ut
  • hur lantbrukaren effektivt kan utnyttja växtnäring i odlingen så att denne kan minska läckaget
  • vanliga växtskadegörare och vilka metoder som finns för att bekämpa dessa
  • hur energikartläggning genomförs och hur nyckeltal tas fram, samt hur dessa följs upp för att resultera i tydliga energibesparingar
  • hur man tar representativa prover av mark och grödor.