18.3.4 Särskilda kunskapskrav för alla revisorer

En revisor ska:

  • känna till hur man tar representativa prover av de produkter och insatsmedel som kan vara aktuella för den typ av produktion revisorn kontrollerar.
  • ha tillräckliga kunskaper om bokföringssystem och/eller de system för produktionskontroll som är relevanta inom den typ av produktion som revisorn kontrollerar, för att kunna utföra kontroll av massbalans.