18.3.3 Behålla behörigheten

För att behålla sin behörighet ska revisorn genomföra minst 15 kontroller under en 3-årsperiod, och minst 3 kontroller per kalenderår.

Ni ska ha rutiner för att bevaka att era revisorer behåller sin kompetens.