18.3.16 Krav på revisionsledare

Revisionsledarens roll är att vara gruppledare när flera revisorer ingår i en revisorsgrupp för kontroll av en och samma producent. Revisionsledaren är bland annat ansvarig för att planera kontrollen, samordna revisionsgruppens bedömningar, informera revisionslaget om den verksamhet som ska revideras samt informera den KRAV-anslutne om förutsättningar för uppdraget och vilka bestämmelser som gäller.

Revisionsledare ska uppfylla följande minimikrav:

  • Revisionsledaren ska ha arbetat som revisor i minst 12 månader efter att ha blivit godkänd som revisor. Under denna tid ska revisorn ha deltagit i minst 5 kontroller. Om revisorn inte uppfyller dessa krav så kan i viss mån och i undantagsfall tidigare erfarenhet och kompetens kompensera för detta. Detta bedömer i så fall certifieringsorganets ledning.
  • Revisionsledaren ska ha dokumenterad erfarenhet av att leda personal eller ha haft dokumenterad befogenhet att fatta beslut. Utbildning i personalledning eller projektledning kan ersätta dessa krav.
  • Revisionsledaren ska kunna föra en dialog på alla nivåer inom en organisation. För att revisionsledaren ska upprätthålla behörigheten krävs att denne arbetar som revisionsledare minst 15 kontrolldagar en treårsperiod, samt minst 3 kontrolldagar per kalenderår.

Ett certifieringsorgan har ingen skyldighet att erbjuda kontroll med grupper av revisorer.