18.3.15 Kunskapskrav på revisorer inom fiske

Revisorer inom fiske ska ha kunskaper om hållbart fiske. Det innebär bland annat att revisorn ska ha kunskap om:

  • fartyg, fartygsdrift och underhåll
  • fiskemetoder och fiskeredskap
  • fiskeribiologi, såsom kunskap om arter, bestånd, förvaltning och livsmiljöer (habitat), samt marin ekologi
  • aktuell miljö-, arbetsmiljö- och fiskelagstiftning
  • loggböcker och lagstadgade redovisningssystem.