18.3.14 Kunskapskrav på revisorer inom import och införsel

Revisorer inom import och införsel ska ha kunskap om:

  • ILO-konventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 118, 138 och 182
  • vilka certifieringssystem och system för leverantörsgranskningar som är erkända av KRAV.

Erkända regelverk finns på www.krav.se.