18.3.13 Kunskapskrav på revisorer inom produktionshjälpmedel

Revisorer inom produktionshjälpmedel ska ha genomgått en utbildning i HACCP, samt ha kunskap om:

  • lagstiftning om hantering av avfall och animaliska biprodukter
  • hur man tar prover i heterogena material som jordar och stallgödsel.