18.3.12 Kunskapskrav på revisorer inom slakt

Revisorer inom slakt ska ha genomgått en utbildning i HACCP och livsmedelshygien, samt dessutom ha kunskap om:

  • lämpliga rutiner för hur man lastar och driver djur utan att de utsätts för onödig stress eller lidande
  • djurens normala beteende för att kunna upptäcka om djuren inte beter sig normalt.