18.3.11 Kunskapskrav på revisorer inom livsmedelsförädling, fodertillverkning, butik samt restauranger och storhushåll

Revisorer inom något av regelområdena livsmedelsförädling, fodertillverkning, butik eller restauranger och storhushåll, ska ha genomgått en utbildning i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) och grundläggande livsmedelshygien.

Revisorn ska dessutom ha relevant utbildning och/eller erfarenhet inom det aktuella området. Certifieringsorganet ska kunna visa hur det bedömer vad som är relevant utbildning och/eller erfarenhet.