18.3.10 Kunskapskrav på revisorer inom vildväxande produktion

Revisorn ska känna till under vilka förutsättningar det går att uthålligt samla in eller skörda vilda växter, samt hur det kan påverka den omgivande miljön. Det innebär bland annat att revisorn ska ha kunskap om:

  • vanliga skogsbruksåtgärder
  • vilka arter som är hotade och eventuella program för att bevara arter i det aktuella området
  • gällande lagstiftning om sociala villkor för plockare.