18.2.8 Kontroll vid ändringar i produktionen

Efter väsentliga ändringar i verksamheten hos ett certifierat företag ska ni utföra kontrollbesök så snart som möjligt. Detta gäller bland annat vid följande ändringar i verksamheten:

  • Verksamheten flyttar
  • Ägarförhållandena ändras
  • Ny produktionsplats
  • Nytt djurslag