18.2.7 Kontroll efter avslutat avtal

Om ett anslutet företag är att betrakta som ett högriskföretag, enligt ert system för riskbedömning, ska ett kontrollbesök alltid göras inom sex månader efter avslutat avtal. Se regel 2.7.3. Regeln gäller inte om företaget fortsätter att vara anslutet till KRAV-certifiering genom ett annat certifieringsorgan.