18.2.6 System för riskbedömning

Ni ska ha ett system för riskbedömning. Systemet ska åtminstone innehålla en värdering av följande:

  • Resultat av tidigare kontroller
  • Produktionsvolym som omfattas av certifieringen
  • Marknadsvärdet av den KRAV-certifierade produkten i förhållande till motsvarande konventionella produkt
  • Risk för sammanblandning av KRAV-certifierade och icke KRAV-certifierade produkter

Riskbedömningen ska vara grunden för att avgöra vilka riskbaserade extrakontroller som behöver göras.