18.2.5 Informera om reglerna

Ni ska informera den KRAV-anslutne om de regler som gäller för att få använda KRAVs namn och märke.

Vid införande av nya eller reviderade KRAV-regler, ska ni säkerställa att information når ut till varje KRAV-ansluten producent och att ändringarna tillämpas i verksamheten.

Ansvaret för att ta del av nya eller förändrade regler och följa dessa ligger alltid hos den KRAV-anslutne.