18.2.4 Kontrollera att den sökande inte är underkänd

Innan ni tecknar avtal med någon som vill bli KRAV-certifierad så ska ni kontrollera att den sökande inte blivit underkänd för KRAV-certifiering av något annat certifieringsorgan.