18.2.3 Avtal med KRAV

Om ni vill certifiera enligt KRAVs regler ska ni ansöka om ett certifieringsavtal med KRAV ekonomisk förening. I ansökan ska framgå inom vilka regelområden ni vill certifiera. Tillsammans med ansökan ska ni skicka en kopia på avtal med ackrediteringsorgan samt en tidsplan för ackrediteringen. Om ni redan är ackrediterade ska ni skicka med ett giltigt ackrediteringsbevis. Om ni vill utöka till fler regelområden så ska en ny ansökan göras hos KRAV.