18.2.21 Särskilt innehåll i certifikatet från produktion under omställning

Om hela produktionen inom ett regelområde är under omställning ska datum för omställningsstart och information om omställningstider anges.