18.2.20 Samtliga certifikats innehåll

Alla KRAV-certifikat ska tydligt ange följande:

 • Företagets eller produktionsplatsens namn ochadress. För restauranger: namn och adress till tillagningskök och namn på samtliga serveringskök, samt nivå på certifieringen
 • KC-nummer hämtat hos KRAV (se regel 18.2.18)
 • Företagets KRAV-nummer (se regel 2.1.5)
 • Företagets organisationsnummer
 • SE-nummer för djurhållning
 • Certifierade regelområden anges på samma sätt som i regel 2.1.4 (flera regelområden får anges på samma certifikat om dessa har samma KC-nummer.)
 • Datum för utfärdande
 • Datum för giltighet, Ett certifikat kan som längst gälla 24 månader från utfärdandet
 • Datum för kontrollbesök
 • Namn och kodnummer för certifieringsorgan (enbart namn om regelområdet inte täcks av förordning (EG) nr 834/2007)
 • Eventuella villkor och begränsningar

Certifikat för en kedja består av huvudcertifikat och platscertifikat (se regel 19.5.5).