18.2.2 Certifieringsorganets miljöarbete

Certifieringsorganet ska ha ett dokumenterat strukturerat miljöarbete och kunna visa att det har:

  • en miljöpolicy
  • årliga miljömål
  • en systematisk uppföljning av dessa mål.