18.2.19 Certifikatets utformning

Certifikat och certifieringsbeslut ska vara signerade på papper eller elektroniskt, av en representant för certifieringsorganet med rätt att signera. KRAVs märke ska finnas med på certifikatet och ska vara mer framträdande än certifieringsorganets egen logotyp om den finns med.