18.2.18 KC-nummer

För att ett certifikat ska vara giltigt krävs ett KC-nummer. Ni ska hämta ett KC-nummer hos KRAV för varje certifikat som utfärdas. Det får bara finnas ett KC-nummer per certifikat. Varje produktionsplats ska ha ett eget certifikat med ett eget KC-nummer.

Huvudcertifikatet för en kedja och platscertifikaten för de olika verksamhetsplatserna kan ha samma KC-nummer med ett löpnummer tillägg, som till exempel KC 12345 – 01, KC 12345-02 och så vidare.

När ni utfärdar ett certifikat ska ni säkerställa att uppgifterna till grund för certifikatet även är lämnade till ”Mitt KRAV innan KC-nummer hämtas