18.2.17 Kontroll av uppgifter och artikelregistrering

Vid varje kontroll ska ni säkerställa att kundens företags- och kontaktuppgifter samt uppgifter om produktionen och certifieringen i”Mitt KRAV” är aktuella och korrekta (se regel 2.3.3). Uppgifter om produktionen är det som rapporteras under ” ”Rapportera” i ”Mitt KRAV”.

Ni ska kontrollera att era KRAV-anslutna inom regelområdena livsmedelsförädling, fodertillverkning, produktionshjälpmedel eller import och införsel registrerar sina KRAV-certifierade artiklar på rätt sätt enligt regel 2.2.4. Ni ska också kontrollera att försäljningsvärden rapporteras in enligt regel 2.7.5. och göra en rimlighetsbedömning. Ni ska också kontrollera att inaktuella artiklar avregistreras.