18.2.16 Uppgifter om producenter

Om KRAV begär det så ska ni lämna ut uppgifter om en KRAV-ansluten producent till KRAV. KRAV ska iaktta sekretess enligt regel 2.9.1