18.2.14 Rapportera klagomål

Om ni tar emot klagomål om KRAVs regler ska ni vidarebefordra dessa till KRAVs Affärsområdeschefer, via lantbruk@krav.se respektive livsmedel@krav.se