18.2.13 Rapportera till KRAV

Ni ska rapportera uppgifter om och status hos KRAV-anslutna producenter till KRAV enligt avtalet med KRAV i kundportalen ”Mitt KRAV”. Om ni integrerat er egen IT-lösning med ”Mitt KRAV” ska er integrering leda till att uppgifterna och statusen i ”Mitt KRAV” är kompletta och aktuella.

Om ni helt eller delvis drar tillbaka certifikat eller beslutar om borttagande av märkning på produkter, så ska ni omedelbart skicka kopia på beslutet till KRAV. Om certifikatet dras tillbaka ska ni även dra in tillhörande KC-nummer.