18.2.12 Informera KRAV om utfallet vid misstanke om allvarliga avvikelser

När kontroll genomförs vid misstanke om allvarliga avvikelser ska ni informera KRAV om resultatet av kontrollen inom två arbetsdagar från det att kontrollen är slutförd.