18.2.11 Undersöka misstanke om allvarliga avvikelser

Om ni får trovärdig information om en allvarlig avvikelse hos en av era KRAV-certifierade producenter så ska ni informera KRAV och så snart som möjligt utföra en extra kontroll hos producenten.

Vid misstanke om följande allvarliga avvikelser ska ni informera KRAV och utföra extrakontroll så snart som möjligt:

  • Allvarliga avsteg från djuromsorgsregler
  • Användning av otillåtna kemiska produkter i växtodling
  • Användning av GMO eller GMO-produkter
  • Användning av otillåtna tillsatser i KRAV-certifierade livsmedel
  • En råvara eller produkt marknadsförs som KRAV-certifierad trots att den inte är det
  • Klara lagöverträdelser
  • Brister i socialt ansvar
  • Avvikelser som på annat sätt utgör ett allvarligt hot mot KRAV-märkets trovärdighet.

När kontroll genomförs vid misstanke om allvarliga avvikelser ska ni löpande under utredningen informera KRAV om ert arbete.