18.2.10 Rutiner för snabb hantering

Ni ska ha tydliga rutiner för snabb hantering av allvarliga avvikelser.