18.2.1 Ackreditering

Certifieringsorgan som certifierar enligt KRAVs regler ska vara ackrediterade enligt SS-EN ISO/IEC 17065:2012.