18.1.1 Tillämpning av reglerna

Om ni inte är säkra på hur ni ska tillämpa en eller flera regler ska ni föreslå en tillämpning, och begära att förslaget kalibreras med KRAV och de andra certifieringsorganen.