17.5.6 Rengöringsmedel

Du får inte använda grovrengöringsprodukter med komponenter som är klassade som cancerframkallande, mutationsframkallande eller reproduktionsstörande. Tensider och andra komponenter får inte hindra olja och vatten från att separera eller göra så att reningsanläggningar inte fungerar. Grovrengöringsprodukterna ska i övrigt vara miljömärkta om sådana alternativ finns.