17.5.5 Hydrauloljor och smörjfetter

På fartyget får du bara använda hydrauloljor som är miljömärkta eller godkända enligt standarden ”Hydraulvätskor – Krav och provningsmetoder SS 15 54 34” eller som uppfyller motsvarande krav.

Smörjfetter som används ombord ska vara miljömärkta eller godkända enligt standarden ”Smörjfett – Krav och provningsmetoder SS 15 54 70” eller uppfylla motsvarande krav.

Ditt certifieringsorgan får bevilja undantag från denna regel om fartyget kan uppvisa dokumentation på att olja eller smörjmedel av den kvalitet som regeln kräver saknas på marknaden eller att de som finns tillgängliga har en sämre funktion.