17.5.3 Bränsleåtgång

Bränsleåtgången per kilo landad fisk får inte överskrida värdena i tabellen nedan.

Typ av fiske Högsta tillåtna bränsleåtgång
Fiske på arter som lever i den fria vattenmassan och fiskas med pelagisk trål eller snörpvad/ringnot, t.ex. sill, makrill, skarpsill 0,10 l/kg hel fisk som landa
Fiske på bottenlevande fisk som t.ex. torsk, sej, kolja och plattfisk – beredning på land 0,35 l/kg landad rensad fisk med huvud
Fiske på bottenlevande fisk som t.ex. torsk, sej, kolja och plattfisk – beredning ombord 0,33 l bränsle per kg rund (levande) fisk som tas upp.
Detta motsvarar 0,37 l bränsle per kg rensad fisk med huvud. Beredning ombord har antagits kräva runt 6 % av båtens energiförbrukning.
Fiske på skaldjur (räka, kräfta, hummer) 1,5 l bränsle per kg landade levande skaldjur.
Om skaldjuren landas kokta, ska omräkning ske så att bränsleåtgången räknas per levandevikt.