17.4.9 Märkning av redskap

Du ska tydligt märka alla redskap så att det är möjligt att spåra redskapen till dig.