17.4.8 Övriga redskap ombord

Ett fartyg som fiskar certifierat efter en viss målart får inte ha med sig för certifieringen otillåtna redskap som är till för att fånga målarten.